FAQ

Jaké jsou provozní náklady na elektřinu a datové spojení?

Provozní náklady na elektřinu činí cca 2.000,- Kč/měs., datové připojení cca 600,- Kč/měs., pojištění cca 1.000,-/měs., odpadkový koš cca 100,- /měs., a dále počítejte ještě drobné provozní náklady (pásky do tiskáren atd.).

Jaké jsou provozní náklady za správu, údržbu a servis?

Garance za kolárnu je 5 let, v ceně cyklověže je pětiletý preventivní servis (2x ročně servisní prohlídka) a vzdálená správa (online dohled servisního střediska). Výdaje na provozovatele se pohybují do 10 tis. měsíčně - bývá pověřena některá z organizací města, která prostřednictvím vyškolených pracovníků zajišťuje 24hodinový provoz - doplňování mincí, papíru do tiskárny, úklid apod. Po ukončení garanční doby je nutné sjednat servisní smlouvu a smlouvu o vzdáleném přístupu (je výhodná pro provozovatele a šetří mu případné náklady na řešení problémů, které lze odstranit vzdáleným přístupem).

Jaký je počet plánovaných odstávek?

Každá cyklověž má dvě plánované provozní odstávky (preventivní servisní prohlídky) ročně. Potřebný čas pro jednu prohlídku je od 7.00 do 16.00 hod.

Jaký je počet mimořádných odstávek?

Mimořádné odstávky podle dosavadních zkušeností zatím nebyly.

Jaká je průměrná obsazenost?

Kapacita jedné BT je 118 kol, z toho 16 dětských. Průměrná denní obsazenost za všechny cyklověže dohromady činí cca 47%. V sezónním období to je v průměru 64%, mimo sezónu zhruba 38%. Toto ovšem není zcela směrodatný údaj, protože jsou v něm zahrnuty i BT s počátečním provozem, u kterých obsazenost nabíhá většinou průběžně.

Jaká je celková obsazenost za celou dobu provozování?

Celkově projekt BIKETOWER uschoval již více než 380 000 jízdních kol a elektrokol. Měsíčně je to více než 16 000. První BT je v provozu od roku 2013, další dvě přibyly v roce 2015 a jejich počet od roku 2017 postupně dále narůstá.

Jaký je počet zákazníků InKarty/ostatních?

Ve srovnatelném městě, jako jsou např. Pardubice, byl za červen 2019 počet použitých InKaret 1145, celkem zákazníků bylo 3107.

Jaká je finanční spoluúčast od ČD?

ČD platí držitelům InKarty jednodenní úschovu, tj. 5,- Kč denně. Při vícedenním uschování jízdního kola se z celkového poplatku odečítá 5,- Kč.

Dokáže některá z cyklověží pokrýt náklady na údržbu?

Ano. Ve městech, kde je velká využívanost. Navíc některé cyklověže mají povolen pronájem pláště cyklověže pro reklamní účely.

Jaké jsou zkušenosti a ohlasy z ostatních měst?

Dle našich zkušeností z provozu si města uvědomují, že podpora cyklodopravy, jako alternativy k osobní automobilové dopravě, musí kromě infrastruktury obsahovat i bezpečné uložiště. Viz odkaz na reportáž o cyklověži v Čelákovicích, kterou si nechalo zpracovat samo město: Reportáž